Chính sách thanh toán & bảng giá

Chính sách thanh toán tại dự án Parasol – KN Paradise Cam Ranh rất linh hoạt.

Lưu ý trong giai đoạn Booking chưa có giá chính thức: Chỉ nhận giữ chỗ

300 Khách hàng đầu tiên được chiết khấu 8% tại dự án Parasol Cam Ranh