Mặt bằng chi tiết khu liền kề 6D của dự án Parasol

Mặt bằng chi tiết khu liền kề 6D của dự án Parasol

V trí Mặt bằng chi tiết dãy liền kề LK 6D 05

V trí Mặt bằng chi tiết dãy liền kề LK 6D 06

V trí Mặt bằng chi tiết dãy liền kề LK 6D 07

V trí Mặt bằng chi tiết dãy liền kề LK 6D 08

 

Quay lại Trang Mặt Bằng dự án Parasol tại Đây

Mặt bằng dự án ParaSol Cam Ranh