Mặt bằng chi tiết khu liền kề 7E của dự án Parasol

Mặt bằng chi tiết khu liền kề 7E của dự án Parasol Mặt Vị trí Mặt bằng chi tiết dãy liền kề LK 7E 01, 02 dự án Parasol Vị trí Mặt bằng chi tiết dãy liền kề LK 7E 06, 07 dự án Parasol Vị trí Mặt bằng chi tiết dãy liền kề LK 7E … Đọc tiếp Mặt bằng chi tiết khu liền kề 7E của dự án Parasol