Tổng mặt bằng dự án Meyhomes Phú Quốc

– Phân khu Aqua dự án Meyhomes GĐ1

– Phân khu Rosada dự án Meyhomes GĐ1

– Phân khu Apricot dự án Meyhomes GĐ1

– Khu Olive CO gần biển – Meyhomes GĐ1

– Khu Olive OL xa biển – Meyhomes GĐ1