Vị trí dự án ParaSol Cam Ranh

Dự án Parasol Cam Ranh – 24,6ha  là dự án phân khu nằm trong tổng dự án KN Paradise – 800 ha